วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวอายนี  อาแว
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ที่ 3
รหัสนักศึกษา  544188125
ที่อยู่ 128 ม3 ต สากอ  อ สุไหงปาดี  จ นราธิวาส 96140
สีที่ชอบ  ทุกสีแล้วแต่อารมณ์
นิสัย เป็นคนง่ายๆ สบายๆ ร่าเริงแจ่มใส
คติ  ท้อได้ แต่อย่าถอย
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   จ. ราชบุรี